Janusz Kacprzyk

Prof. Janusz Kacprzyk specjalizuje się w narzędziach sztucznej inteligencji takich jak zbiory rozmyte, optymalizacja matematyczna, podejmowanie decyzji w warunkach niepewności, inteligencja obliczeniowa, intuicyjne zbiory rozmyte, analiza i eksploracja danych, stosowanych m.in. w bazach danych, technikach informacyjno-komunikacyjnych, robotyce mobilnej.

Jest członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk, profesorem informatyki i kierownikiem Pracowni Systemów Inteligentnych Instytutu Badań Systemowych PAN, prezesem Polskiego Towarzystwa Badań Operacyjnych i Systemowych, zagranicznym członkiem hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych (2007), Bułgarskiej Akademii Nauk (2013), Fińskiego Towarzystwa Nauk i Literatury (2018), a także członkiem Akademii Europy i Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, ponadto należy do takich organizacji jak IEEE, IEPP, Europejski Komitet Koordynacyjny ds. Sztucznej Inteligencji (EurAI/ECCAI), IFAS, Meksykańskie Stowarzyszanie Sztucznej Inteligencji.

W latach 2009-2011 był prezesem Międzynarodowego Stowarzyszenia Systemów Rozmytych (International Fuzzy Systems Association IFSA). W 2013 roku został laureatem dorocznej nagrody IFSA. Od 2018 do 2020 roku był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Informatycznego ds. nauki.