dr Janusz Trawka (1956-2011)

Janusz Trawka pełnił funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Górnośląskiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego oraz Przewodniczącego Stowarzyszenia Komputer i Sprawy Szkoły (KISS). Był również śląskim Koordynatorem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Od wielu lat pełnił funkcję wykładowcy i Kierownika Studiów Podyplomowych głównie dla Dyrektorów Szkół i Nauczycieli na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego i Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Katowicach. Zajmował się kwestiami dydaktyki i metodyki technologii informacyjnej i informatyki w zarządzaniu, nauczaniu i szeroko pojętym obszarze edukacji.

Był orędownikiem prakseologicznego podejścia do pracy i życia. Interesował się informatyką śledczą i grafiką komputerową.

za: http://janusz-trawka.inmemoriam.org/