Marek Hołyński

Specjalista od grafiki komputerowej, brał udział w tworzeniu standardu OpenGL oraz komputerów graficznych w Dolinie Krzemowej, popularyzator informatyki, wiceprezes Telewizji Polskiej S.A. ds. nowych technologii (2004-2006), prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego (2008-2011) i wiceprezes (2011-), dyrektor Instytutu Maszyn Matematycznych (2008-2018).

Od 1970 r., po ukończeniu Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, pracował w Instytucie Maszyn Matematycznych (IMM). Doktoryzował się w 1975 roku w Instytucie Cybernetyki Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, jego rozprawa doktorska nosi tytuł „Optymalizacja niezawodnościowa realizacji funkcji logicznych na układach scalonych o wysokim stopniu integracji”. W latach 1977-1979 był kierownikiem Samodzielnej Pracowni Studiów i Rozwoju Techniki Komputerowej IMM.

Grafiką komputerową zajmował się od wczesnych lat 70. W 1976 ukazała się jego książka „Sztuka i komputery”, która była jedną z pierwszych publikacji na ten temat w Europie. W latach 1979–1980 uczestniczył w tworzeniu interfejsu graficznego dla systemu komputerowego wspomagania nauczania PLATO na Indiana University w Bloomington. Od roku 1981 jako samodzielny pracownik badawczy (research fellow) pracował w Massachusetts Institute of Technology prowadząc badania nad grafiką komputerową i interfejsami użytkownika. Równolegle latach 1981-1989 był profesorem na wydziale Computer Science Uniwersytetu Bostońskiego, gdzie wykładał i prowadził przewody doktorskie.

Następnie dla ówczesnego światowego lidera branży, firmy Silicon Graphics, projektował  komputery Indigo, Indy i O2 oraz opracowywał algorytmy grafiki wykorzystywane w grach komputerowych, filmach (m.in. w „Parku Jurajskim” i „Terminatorze 2”)  i Internecie. Swoje doświadczenia opisywał w serii felietonów pod tytułem „E-mailem z Doliny Krzemowej”, ukazującej się w Nowej Fantastyce. Zostały one później częściowo wykorzystane w książce pod tym samym tytułem.

W lutym 2004 wygrał konkurs na stanowisko wiceprezesa Telewizji Polskiej do spraw nowych technologii i rozwoju. Pracując w TVP duży nacisk położył na rozwój Internetu, telewizji cyfrowej i mobilnej. W 2008 r. zwyciężył w konkursie na stanowisko dyrektora Instytutu Maszyn Matematycznych w Warszawie. Funkcję tę pełnił do 2018 r. do chwili włączenia IMM do Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego.

Członek założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) wybrany w 1981 r. do pierwszego Zarządu Głównego. Od 2002 do 2008 był prezesem Oddziału Mazowieckiego. W maju 2008 r. został wybrany na prezesa Zarządu Głównego PTI, a w latach 2011, 2014 i 2017 na wiceprezesa. W 2014 r. roku Zjazd Delegatów PTI nadał mu tytuł Członka Honorowego PTI.

Jest autorem czterech książek, 40 artykułów naukowych i ok. 700 artykułów popularnonaukowych publikowanych w USA oraz między innymi w Nowej Fantastyce, Polityce, Wiedzy i Życiu, ComputerWorld, a także w dodatkach komputerowych gazet codziennych (np. Rzeczpospolita i Gazeta Wyborcza).

Członek Komitetu Informatyki PAN. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi „w uznaniu za wybitne zasługi w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej”. Laureat Nagrody Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji za „wybitne osiągnięcia w rozwoju i popularyzacji teleinformatyki, przeniesienie bogatych doświadczeń z rynku amerykańskiego do polskiej informatyki oraz za pracę w środowisku informatycznym”. Otrzymał także Medal XXX-lecia PTI oraz Medal 70-lecia Polskiej Informatyki.