Marek Maniecki

Ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej w specjalności „Maszyny Matematyczne” w 1972 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej, kolejno jako asystent, starszy asystent i adiunkt. W roku 1978 obronił doktorat uzyskując stopień doktora nauk technicznych. W 1981 roku został powołany na stanowisko zastępcy Dyrektora Instytutu Informatyki Politechniki Warszawskiej ds. Nauczania, którą to funkcję pełnił do 1984 roku.

W roku 1987 Marek Maniecki rozpoczął pracę w PZ Inter-Design w Warszawie, zajmując kolejno stanowiska kierownika projektu, dyrektora ds. oprogramowania i Dyrektora Generalnego. Od 1999 roku do chwili obecnej pracuje w firmie Globema Sp. z o.o., w której w latach 2001-2018 był Wiceprezesem Zarządu, nadzorując prace badawcze i wdrożeniowe w obszarze sieciowych systemów informacyjnych dla inteligentnych sieci energetycznych. Kierował też projektami Programów Badawczych UE oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Od 2018 roku jest pełnomocnikiem Zarządu ds. Badawczo-Rozwojowych.

Początkowo Marek Maniecki zajmował się problematyką projektowania i tworzenia systemów informatycznych, a w szczególności nowych metod implementacji systemów operacyjnych dla mini- i mikrokomputerów. Od rozpoczęcia pracy zawodowej w firmach komercyjnych zakres zainteresowań został poszerzony o problematykę inżynierii oprogramowania, zarządzania projektami informatycznymi oraz jakości w wytwarzaniu oprogramowania. Zapoczątkowany został też wtedy kolejny nurt badań związany z systemami informacji przestrzennej (GIS), a szczególnie ich zastosowaniom w branżach sieciowych. Od 2006 roku głównym tematem badawczym są systemy informatyczne dla inteligentnych sieci energetycznych (Smart Grid).

Marek Maniecki jest członkiem założycielem i Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI). W latach 1981–1989 był członkiem, a przez dwie kadencje Wiceprezesem Zarządu Głównego PTI. W latach 2005-2008 pełnił funkcję przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego

Od 1992 roku jest nieprzerwanie członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. W latach 1993-1995 pełnił funkcję Wiceprezesa Izby, a w kadencji  2007-2009 Przewodniczącego Rady Izby. Od 2011 do 2018 roku przewodniczył Komitetowi Energia PIIT.

W 2005 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia dla informatyzacji kraju. Otrzymał Medal XXX-lecia PTI (2011), wyróżnienie z okazji 25-lecia KIGEiT i PIIT za wieloletni wkład w tworzenie wizerunku i aktywności PIIT (2018) oraz Medal 70-lecia Polskiej Informatyki (2018).