Marek Valenta

Studia magisterskie ukończył na Wydziale „Elektrycznym” AGH (1971), a w roku 1976 uzyskał stopień doktora nauk technicznych na tym samym Wydziale. Kolejno pracował na AGH w Instytucie Automatyki (od 1975), a później w Instytucie Informatyki (od momentu jego powstania, a w latach 1985-88 jako jego vice dyrektor) aż do momentu zmiany jego nazwy na Katedra Informatyki, w której do dziś pracuje jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Był inicjatorem powstania Studiów Podyplomowych – Systemy Baz Danych i do dzisiaj (14 edycji) pełni funkcję kierownika tych Studiów. W latach 1994-2012 pełnił też funkcję vice dyrektora oraz p.o. dyrektora Uczelnianego Centrum Informatyki AGH.

Główne obszary zainteresowań naukowych to: systemy baz danych, modelowanie baz danych, sztuczna inteligencja ze szczególnym uwzględnieniem metod reprezentacji wiedzy i systemy ekspertowe oraz szeroko rozumiane prawne aspekty procesów informacyjnych.

Uczestnik, ale także kierownik wielu grantów badawczo-naukowych oraz wdrożeniowych prowadzonych w Instytucie/Katedrze Informatyki.

Od roku 1984 członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W tym okresie swojej działalności pełnił wiele funkcji organizacyjnych we władzach centralnych Towarzystwa (Zarząd Główny, Główny Sąd Koleżeński), a także przez wiele kadencji  funkcję prezesa Oddziału Małopolskiego PTI. W roku 2014 został Członkiem Honorowym PTI.

 

za: https://www.ki.agh.edu.pl/pracownicy/valenta-marek