Marian Noga (1946-2018)

Prof. dr hab. inż. Marian Noga pracował w Katedrze Energoelektroniki i Automatyki Systemów Przetwarzania Energii Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) w Krakowie. W 1961 r. ukończył Wydział Elektrotechniki Górniczej i Hutniczej (WEGiH) AGH. W 1969 r. obronił doktorat, w 1975 – habilitację; w 1983 r. uzyskał tytułu profesora nadzwyczajnego, w 1997 r. – profesora zwyczajnego.

Przez całą drogę zawodową związany z Akademią Górniczo-Hutniczą. W latach 1978-1984 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki (EAiE) AGH, w latach 1979-1993 – kierownika Zakładu Maszyn Elektrycznych Instytutu Maszyn i Sterowania Układami Elektroenergetycznymi (IMiSUE) AGH, od 1981 do 1988 – zastępcy dyrektora IMiSUE.

W okresie od 1976 do 1989 r. pracował także na Uniwersytecie Śląskim, gdzie był kierownikiem Zakładu Elektrotechniki i Automatyki. W 1982-1984 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Problemów Techniki.

W latach 1989-2004 organizował i szefował Akademickiemu Centrum Komputerowemu ,,Cyfronet’’ w Krakowie. Od 2012 r. był odpowiedzialny za projekt i realizację akademickiej sieci komputerowej (MAN-Kraków). Przewodniczący Komitetu sterującego Budowy Sieci Teleinformatycznej dla Nauki ,,PIONIER’’. Kierownik i wykonawca siedmiu Programów Ramowych UE (V i VI).Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej PTI w kadencji 2008-2011, Prezes Zarządu Głównego w latach 2011-2017.