Paweł Gizbert-Studnicki (1946-2007)

Magisterium z zakresu fizyki teoretycznej obronił z wyróżnieniem na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1969 r. Na tej samej uczelni uzyskał stopnień doktora w 1972 r. Do 1993 roku był pracownikiem Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Duża i szeroka wiedza pozwalała Mu na tworzenie niemal pionierskich rozwiązań zadań fizyki w oparciu o metody informatyki, a w szczególności w oparciu o możliwości jakie dawał wtedy (po 1975 roku) krakowski „superkomputer” CDC Cyber 75 zainstalowany w Środowiskowym Centrum Obliczeniowym „Cyfronet”.

Współzałożyciel NSZZ „Solidarność” na Uniwersytecie Jagiellońskim, członek Komisji Uczelnianej „Solidarności”, współpracownik Regionalnej Komisji Wykonawczej. Po wprowadzeniu stanu wojennego zaangażował się w podziemną działalność wydawniczą, poligraficzną oraz kolportaż. Aresztowany w 1982 r., inwigilowany przez SB. Za działalność opozycyjną pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Krzyżem Wolności i Solidarności w 2017 r. oraz Medalem „Dziękujemy za wolność” przez Stowarzyszenie Sieć Solidarności w 2014 r.

Od 1988 – poza pracą naukową – współtworzył firmę doradczą „Studnicki, Płeszka, Ćwiąkalski, Górski”. Specjalizował się w zarządzaniu finansami, organizacji i finansowaniu przedsięwzięć inwestycyjnych, prywatyzacji przedsiębiorstw, doradztwie podatkowym, organizacyjnym i strategicznym.

W latach 1992-2004 pełnił liczne funkcje zarządcze w bardzo wielu ważnych gospodarczo instytucjach. Był członkiem i przewodniczącym licznych Rad Nadzorczych, prezesem i członkiem Zarządów w takich instytucjach gospodarczych i finansowych jak: Bank Przemysłowo-Handlowy, PTE Kredyt Bank, Rybnicka Spółka Węglowa S.A., Stalexport S.A.

Poza praca zawodową, działał także intensywnie społecznie. Od roku 1984 członek Oddziału Małopolskiego PTI, w latach 1990-93 Wiceprezes Towarzystwa, a w kadencjach 1993-96, 2005-2008 – członek Zarządu Głównego. Od 1996 do 2002 r. przewodniczył Głównemu Sadowi Koleżeńskiemu PTI, a od 2002 do 2005 był jego członkiem. Działał także w innych organizacjach – Małopolskiej Radzie Pożytku Publicznego, Klubie Rotary Kraków. Pełnił funkcję członka Zarządu Fundacji Instytut Studiów Strategicznych w Krakowie i członka Komisji Rewizyjnej Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego.