prof. Ryszard Tadeusiewicz

Informatyk, biocybernetyk, automatyk.

Ważniejsze daty: Urodzony 1947, ukończone studia 1971, doktorat 1975, habilitacja 1980, tytuł profesora 1986, stanowisko profesora zwyczajnego 1991.

Zainteresowania naukowe: komputerowe metody przetwarzania, analizy, rozpoznawania i automatycznego rozumienia obrazów (głownie medycznych); komputerowe wspomaganie nauczania.

Miejsce pracy: od 1971 roku AGH, obecnie profesor zwyczajny, przez 20 lat kierownik katedry, były prorektor i trzykrotny rektor tej uczelni; Dodatkowo w latach 1980-2015 wykładowca informatyki na Akademii Ekonomicznej i w latach 1986-1996 wykładowca kształcący nauczycieli informatyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej.   

Niektóre pełnione funkcje:

 • Członek Rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk, trzykrotnie wybrany Prezesem Krakowskiego Oddziału PAN
 •  Członek Polskiej Akademii Umiejętności, twórca i wieloletni przewodniczący Komisji Nauk Technicznych PAU
 • Członek Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH
 • Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Historii Nauki PAN
 • Członek Komitetu Rozwoju Edukacji Narodowej PAN
 • Członek Komitetu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
 • Członek zagraniczny Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych (Moskwa)
 • Członek tytularny Académie Européenne des Sciences, des Arts et des Lettres (Paryż)
 • Członek World Academy of Art and Sciences (Minneapolis/San Francisco)
 • Członek aktywny Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg)
 • Członek The Research Grants Council (Hong-Kong)
 • Członek Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
 • Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji
 • Członek Rady Naukowej Collegium Invisibile

Dorobek naukowy (dane z kwietnia 2019 r.): Książki  których był autorem lub współautorem 113, Książki, dla których pełnił funkcję redaktora 58, Publikacje (artykuły w czasopismach i w recenzowanych materiałach konferencyjnych) 1161, Popularyzacja (artykuły w prasie) 58, Popularyzacja (artykuły w internecie) 186, Publicystyka (artykuły w prasie) 160.

Cytowania według Google Scholar 7741 , h=34
Cytowania według Scopus 1375, h=18
Cytowania według Web of Science  1004 , h=18

Prace w zakresie kształcenia kadr naukowych: Promotor 74 obronionych rozpraw doktorskich, Recenzent 314 doktoratów, 160 habilitacji i 149 wniosków o tytuł profesorski.

Associate Editor w 14 czasopismach naukowych z listy WoS, rokrocznie zapraszany do komitetów programowych co najmniej 50 międzynarodowych konferencji naukowych.

Doktoraty honoris causa: ANSTED University, Kuala Lumpur (2001), Narodowy Uniwersytet Górniczy Ukrainy, Dniepropietrowsk (2002), Politechnika Częstochowska (2002), Politechnika Wrocławska (2002), Narodowy Instytut Nafty i Gazu Ukrainy, Iwanofrankiwsk (2003), Uniwersytet Techniczny, Koszyce (2005), Politechnika Łódzka (2005), Uniwersytet Zielonogórski (2005) Politechnika Śląska, Gliwice (2005), Akademia Pedagogiczna, Kraków (2008), Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków (2008), Uniwersytet Rolniczy, Kraków (2015).

Pełne dane wraz z wykazami publikacji i książek oraz odnośnikami do ich pełnych tekstów są na stronie: www.Tadeusiewicz.pl