Wacław Iszkowski

Informatyk, menedżer, działacz gospodarczy i społeczny. Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej (rok 1972). Ma stopień naukowy doktora nauk technicznych (1978 rok). Był adiunktem w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej (1972–1991). Prowadził prace badawcze i dydaktykę dotyczącą systemów operacyjnych oraz programowania współbieżnego. Pracował w Tessel AB w Szwecji jako projektant oprogramowania systemowego i CAD (1987 i 1989). Był konsultantem firmy Oracle z Wiednia, organizującym obecność Oracle’a w Polsce (1989-1991), dyrektorem ds. marketingu w Digital Equipment Polska (1991-1994) . Prowadził własną firmę konsultingową „Iszkowski&ska”  (1994-1999). Był wiceprezesem zarządu i dyrektorem generalnym firmy 2SI Sieciowe Systemy Informacyjne (1995–1996). Pracował w EDS Poland jako business development manager (1997-1999). Był doradcą ds. strategii w TP.Internet (1999-2005). W 1993 został wybrany na funkcję Prezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), odnawianą w wyborach co dwa lata, którą pełnił społecznie (1993-2005). Po reorganizacji PIIT w 2005, funkcję Prezesa pełnił z wyboru zawodowo (2005-2016). Był członkiem zarządu EICTA (DIGITALEUROPE) w Brukseli (2004-2006). Członek Komitetu Informatyki PAN od 2010. Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Informatycznego od 1981. W pierwszych dwóch kadencjach władz Stowarzyszenia był członkiem i przewodniczącym Głównej Komisji Rewizyjnej PTI (1981-1987), a następnych dwóch członkiem Zarządu PTI (1987-1993).  Organizator i Przewodniczący Kongresów Informatyki Polskiej (1994, 1998 i 2003) oraz współautor i redaktor raportów kongresowych, dotyczących strategii rozwoju informatyki w Polsce. Był członkiem Rady Informatyki (potem Teleinformatyki) przy prezesie Rady Ministrów oraz wielokrotnie ekspertem delegacji rządowych na konferencjach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz planu eEurope 2005. Członek Rady Telekomunikacji przy Prezesie URTiP (2004–2006). Był przewodniczącym Rady Informatyzacji przy MAiC IV Kadencji (2013). Jest autorem oraz współautorem licznych podręczników akademickich i publikacji popularnonaukowych dotyczących programowania, systemów operacyjnych oraz projektowania systemów informatycznych, a także organizacji rynku teleinformatycznego. W latach 80. był redaktorem w piśmie Informatyka. Dwukrotny laureat nagrody Info Star w kategorii propagowanie informatyki, laureat nagrody NASK im. prof. Tomasza Hofmokla oraz nagrody PTI z okazji Dni Społeczeństwa Informacyjnego. W 2005 roku odznaczony odznaką honorową „Zasłużony dla Łączności” oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia dla informatyzacji kraju. Otrzymał Medal XXX-lecia PTI oraz Medal 70-lecia Polskiej Informatyki.