Zdzisław Szyjewski

Ukończył matematykę na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu Łódzkiego, doktoryzował się na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Politechniki Szczecińskiej, habilitację uzyskał w 1993 na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł profesora nauk ekonomicznych otrzymał, na wniosek Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, postanowieniem Prezydenta RP z 29 sierpnia 2005.

Był wieloletnim dyrektorem Instytutu Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu projektowania, programowania i zastosowań informatyki oraz redaktorem wydawnictw konferencyjnych. Przygotował wiele recenzji i opinii dotyczących projektów i koncepcji systemów informatycznych, w tym dla administracji państwowej.

Zarządzał realizacją systemów informatycznych dla centralnych jednostek administracji. W latach 2007–2009 pełnił funkcję przewodniczącego Rady Informatyzacji przy MSWiA.

Opracował ścieżkę szkoleniową i był wieloletnim wykładowcą z zakresu zarządzania projektami w IBM Polska. Był organizatorem i wykładowcą studiów podyplomowych z zakresu zarządzania projektami, prowadzonych wspólnie przez PTI i ORGMASZ.

W latach 1996–2005 pełnił funkcje Prezesa PTI, w 2005 r. Zjazd Delegatów przyznał mu tytuł członka honorowego stowarzyszenia. W ramach PTI zorganizował wiele konferencji naukowych, w tym m.in. Wiosenne Szkoły PTI. Był wiceprzewodniczącym 2. i 3. Kongresu Informatyki Polskiej.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi za wybitne osiągnięcia dla informatyzacji kraju. Otrzymał także Medal 70-lecia Polskiej Informatyki, przyznany przez kapitułę Polskiego Towarzystwa Informatycznego w 2018.

 

Za: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zdzis%C5%82aw_Szyjewski