Zygmunt Mazur

Specjalista w dziedzinie systemów wyszukiwania informacji i projektowania baz danych. Profesor Politechniki Wrocławskiej.

Absolwent matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Stopień doktora nauk matematycznych (specjalność informatyka) otrzymał na Wydziale Matematyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (promotor prof. dr hab. Władysław M. Turski). Tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych nadała mu Rada Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w 1990 roku.

Od 1973 roku jest pracownikiem Politechniki Wrocławskiej, a od 1993 roku profesorem tej uczelni.

Dziekan Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej w kadencji 2016–2020. Wcześniej trzykrotnie pełnił funkcję prodziekana Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Członek Senatu PWr w latach 2003-2005, 2016-2020.

W latach 1983–1991 z-ca dyrektora Centrum Obliczeniowego PWr ds. kształcenia kadry naukowej, a w latach 1991–1999 pełnomocnik rektora ds. oprogramowania i sieci komputerowych.

W latach 1999-2005 przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. przewodów doktorskich z dziedziny nauk technicznych z zakresu informatyki. Kierownik Studium Doktoranckiego (2003-2005, 2012-2016).

Członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-2016).

Wypromował 6 doktorów, recenzent 12 prac doktorskich i 1 habilitacyjnej. Autor ponad 220 publikacji naukowych. Założyciel i redaktor naczelny czasopisma Prace Naukowe Bazy Danych (2000-2009).

Od 1981 członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), od 2006 roku Członek Honorowy PTI.

Wiceprezes PTI w latach 1993-1996 i 2005-2008. Przez 27 lat członek Zarządu Głównego PTI (1984-2011).

W latach 1985-1992 i 1999-2008 Prezes Dolnośląskiego Oddziału PTI, a od 2008 r. – wiceprezes Oddziału. Koordynator regionalny ECDL.

Pomysłodawca i członek jury Ogólnopolskiego Konkursu PTI na najlepsze prace magisterskie z informatyki (od 1984), od 2007 – przewodniczący jury.

Członek Rady Nagrody im. W. Lipskiego dla młodych naukowców w zakresie informatyki (2006-2016).

Wiceprzewodniczący Rady Naukowej PTI (od 2011 roku).

Otrzymał wiele Nagród Dziekana, 25 Nagród Rektora, Złoty Krzyż Zasługi (1993), Nagrodę Senatu PWr (2003), Medal Komisji Edukacji Narodowej (2004), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2005), Medal Złoty za Długoletnią Służbę (2010), Medal 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu (2011), Medal XXX-lecia PTI (2011), Medal 70‑lecia polskiej informatyki (2018).