Składki członkowskie

Składka dla członków zwyczajnych na rok 2021 wynosi 80 złotych. Termin zapłaty składki upływa 31 marca 2021. Składka dla studentów I, II i III stopnia oraz emerytów i rencistów wynosi 20 złotych. Jednorazowa opłata wpisowa to 20 zł dla wszystkich. Osoby przyjęte do PTI po 31 marca 2021 r., powinny opłacić składki członkowskie do końca tego roku. Składki należy wpłacać na konta jednostek macierzystych, czyli Oddziałów PTI. Członkowie kół PTI działających w strukturach oddziałów regulują sprawy składek w swoich oddziałach macierzystych. Jeśli wpłaty dokonuje podmiot trzeci (np. zakład pracy), trzeba w tytule wpłaty podać, kogo dotyczy. Poniżej zamieszczamy dane do przelewu elektronicznego dla poszczególnych oddziałów oraz formularze przelewu tradycyjnego (na wszelki wypadek).

 • Oddział Białostocki ul. Wiejska 45A, p.230, 15-351 Białystok
  Santander Bank Polska 4 O/Warszawa 30 1090 1056 0000 0001 4365 8445
 • Oddział Dolnośląski  ul. Tczewska 14, 51-429 Wrocław
  Santander Bank Polska S.A.: 88 1090 1056 0000 0001 1134 3209
 • Oddział Górnośląski  ul. Ligocka 103 bud. 3, 40-568 Katowice
  Santander Bank Polska S.A.: 03 1090 1056 0000 0001 1121 2140
 • Oddział Kujawsko-Pomorski  ul. Chopina 12/18, 87-100 Toruń
  Santander Bank Polska S.A.: 13 1090 1056 0000 0001 1121 2154
 • Oddział Lubelski ul. Nadbystrzycka 36a, 20-618 Lublin
  Santander Bank Polska S.A.: 48 1090 1056 0000 0001 1121 2203
 • Oddział Łomżyński
  Santander Bank Polska S.A.: 67 1090 1056 0000 0001 1121 2249
 • Oddział Łódzki ul. Stefanowskiego 18/22, 90-924 Łódź
  Santander Bank Polska S.A.: 18 1090 1056 0000 0001 1121 2161
 • Oddział Małopolski al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
  Santander Bank Polska S.A.: 52 1090 1056 0000 0001 1121 2131
 • Oddział Mazowiecki  ul. Solec 38 lok. 103, 00-394 Warszawa
  Santander Bank Polska S.A.: 03 1090 1056 0000 0001 1121 2237
 • Oddział Podkarpacki al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów
  Santander Bank Polska S.A.: 58 1090 1056 0000 0001 1121 2217
 • Oddział Pomorski ul. Narutowicza 11/12, gmach B, pok. 609, 80-233 Gdańsk Santander Bank Polska S.A.: 44 1090 1056 0000 0001 1121 2178
 • Oddział Świętokrzyski ul. Jagiellońska 109a, 25-734 Kielce
  Santander Bank Polska S.A.: 62 1090 1056 0000 0001 1121 2242
 • Oddział Wielkopolski ul. Piotrowo 2, 60-965 Poznań
  Santander Bank Polska S.A.: 43 1090 1056 0000 0001 1121 2196
 • Oddział Zachodniopomorski ul. Mickiewicza 64, 71-101 Szczecin
  Santander Bank Polska S.A.: 65 1090 1056 0000 0001 1121 2188

Stan wpłat składek można sprawdzić w Biurze Zarządu Głównego PTI – telefonicznie 022 838 47 05, 022 636 89 87 lub e-mailem: pti@pti.org.pl . Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast