Zapisz się do PTI

Deklaracja członkowska dostępna jest do pobrania w formacie .docx oraz .pdf

Do wypełnionej i podpisanej deklaracji koniecznie muszą być dołączone opinie członków wprowadzających. Sprawa przyjęcia do Towarzystwa będzie mogła być rozważona dopiero po wpłynięciu obu opinii. Opinie mogą być przesłane w formie papierowej lub elektronicznej.

Jeśli nie znasz nikogo z PTI zwróć się po opinie członków wprowadzających do Oddziału, na terenie którego mieszkasz lub pracujesz. Listę Oddziałów znajdziesz na stronie https://portal.pti.org.pl/organizacja/oddzialy/.

Zmień rozmiar czcionki
Wysoki kontrast