Widget not in any sidebars

Zapisz się na newsletter

NEWSLETTER PTI

Wkrótce uruchomimy możliwość zapisywania się na wysyłkę najistotniejszych aktualnośći.

Poza tym funkcjonuja inne kanały komunikacji, w tym listy dyskusyjne.

LISTY DYSKUSYJNE PTI

W PTI funkcjonuje kilka list dyskusyjnych – poświęconych rozmaitym zagadnieniom. Ich wykaz można znaleźć na stronie: https://lista.pti.org.pl/sympa/lists

Opis funkcjonowania list dyskusyjnych dostępny jest na stronie: https://lista.pti.org.pl/sympa/help/introduction

Dodatkowo grupa dyskusyjna Sekcji Terminologicznej PTI działa na osobnej stronie: http://lists.tldp.org/go.to?list=st-pti

Ogólna lista dyskusyjna PTI to tzw. „elka”

Jest dostępna na stronie https://lista.pti.org.pl/sympa/info/elka

Na stronie startowej dostępne są zakładki „Zapisanie się na listę” i „Wypisanie się z listy”.

Strona o powyższym adresie jest dostępna anonimowo. Wypisanie się z listy jest możliwe też przez wysłanie na listę maila (Subscribe/Unsubscribe)