Żegnamy prof. Jacka Jana Bańkowskiego

Z żalem informujemy, że zmarł prof. Jacek Jan Bańkowski – członek-założyciel i pierwszy wiceprezes PTI. Profesor Politechniki Warszawskiej, wieloletni dyrektor Centralnego Instytutu Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej, profesor w Instytucie Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skałkowego. Przez wiele kadencji był członkiem Komitetu Informatyki PAN, a także pełnił funkcje konsultanta w zakresie baz danych i programowania dla wyspecjalizowanych agend ONZ. Jest autorem lub współautorem około 50 publikacji oraz 6 patentów, był promotorem kilkunastu prac doktorskich.